?

Log in

No account? Create an account
Remember the promis you made [entries|archive|friends|userinfo]
Y o u n g x W o m a n

[ website | Cu2; BROKENxDISCMAN ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Jan. 6th, 2006|10:52 pm]
Y o u n g x W o m a n

Oke, nieuw Livejournal

 

mooi_liedje
Link1 comment|Leave a comment

(no subject) [Jan. 3rd, 2006|04:23 pm]
Y o u n g x W o m a n
We vermeden zinnen als “Toen ik vroeger” en “als ik later” want we wisten wat we waren, en daar hoefden we geen bevestiging van. Het was al moeilijk zat genoeg. We deden niks waar we later spijt van konden krijgen. We wilden het wel, o maar al te graag. En we praatte er soms uren over, maar we deden helemaal niks. Omdat we wisten wat we waren. Ook vertelden we niks, aan niemand niet. Natuurlijk hadden we liever gehad dat we gewoon in het openbaar gezien konden worden en alles niet zo stiekem hoefde. Maar we wisten wat we waren dus hielden we onze mond dicht. Want we waren iets.
Samen waren we twee geliefden, voor onszelf. En voor ieder ander waren we een kind, en een man.

LinkLeave a comment

(no subject) [Dec. 31st, 2005|12:57 am]
Y o u n g x W o m a n
[Eargasm |James blunt - Goodbye my lover]

Bijna nieuwjaar :)
Vriendje jarig :)
(nouja, een uur geleden nog wel ;))

GEJAT! mjuahCollapse )
LinkLeave a comment

(no subject) [Oct. 21st, 2005|10:09 pm]
Y o u n g x W o m a n
[Feeling like |blankblank]
[Eargasm |None]

Link2 comments|Leave a comment

vakantie [Feb. 20th, 2005|08:24 pm]
Y o u n g x W o m a n
[Feeling like |crushedcrushed]
[Eargasm |deep blue something - breakfast at tiffany's]


&waneer ging je nou ookal weer op vakantie?

-Young woman
Link4 comments|Leave a comment

(no subject) [Feb. 17th, 2005|06:47 pm]
Y o u n g x W o m a n
[Feeling like |sickZiek ja..]
[Eargasm |Volumia - Hou me vast]

Ridder

Ik *hartje* jou!Sexy ofniet?

-Young wOman
LinkLeave a comment

(no subject) [Feb. 14th, 2005|02:59 pm]
Y o u n g x W o m a n
[Feeling like |sicksick]
[Eargasm |Moulin rouge - Love medley]

Eens toen de dagen
over de riviertongen lagen
lang en wazig
onder de macht van het leed
kwam stralend de boot
onder de herfstbrug gevaren
en ik zat bang voor het licht
in mijn schaduw
jij hebt zorgend
de boot aan de kade gemeert
bekommert mijn twijfel
mijn angst genegeerd

en je hand hielp me mee
op de loopbrug

en het lucht waarin duizende tranen hingen
is opengebarsten in glinsteringen

-Young woman
Copyright!©
LinkLeave a comment

(no subject) [Feb. 14th, 2005|09:54 am]
Y o u n g x W o m a n

&het is valentijn
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]